Fraktpris bara 59 SEK, fri frakt över 499 SEK med PostNord Läs mer →

Fri frakt vid beställningar över 499 kr
Snabba leveranser och säker betalning
Nöjda kunder på
Clear
Kategorier
Produkter
Inga resultat hittades
Tyvärr kunde vi inte hitta några produkter eller kategorier som matchade din sökning

Cookie- och personuppgiftspolicy

Introduktion

När du besöker www.speedline.se samlas det information om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du inte vill att information om dig ska samlas in så bör du radera dina kakor (se vägledning) och låta bli att använda hemsidan. Nedan ger vi en beskrivning av vilka informationer som samlas in, vilket syfte det har och vilka tredje parter som har insyn i dem.

Cookies

Hemsidan använder cookies, en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, utföra statistik - som vi kan mäta trafik och prestanda för vår hemsida med -samt till att anpassa våra annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t ex virus. Cookies kommer t ex ihåg vad du har lagt i en Cookie på sidan, om du har besökt sidan tidigare och vilket språk och vilken valuta du vill använda på hemsidan. Vi använder också cookies till att anpassa våra annonser på andra hemsidor för dig. Helt generellt används Cookies således som en del av vår service så att vi kan visa dig det innehåll som är mest relevant för dig.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guide: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Om du raderar eller blockerar cookies så kommer annonser att bli mindre relevanta för dig och visa sig oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll du inte kan komma åt.

Hemsidan innehåller kakor från tredje parter som i varierande omfattning kan vara:

          • Google Analytics

          • Google Ads

          • Facebook Pixel

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är alla slags informationer som i någon utsträckning kan leda tillbaka till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och hanterar en rad sådana informationer. Det sker t ex när du använder hemsidan, skriver upp dig på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller i undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, köper på hemsidan mm.

Vi samlar in och hanterar generellt följande typ av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, platta eller mobil, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på hos oss (vilka intressen du har). I den utsträckning som du själv ger explicit samtycke till det och själv matar in uppgifterna hanteras dessutom: Namn, telefonnummer, epostadress, adress och betalningsinformation. Det är vanligtvis i samband med inloggning eller köp.

Säkerhet

Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder som innebär att dina uppgifter är skyddade från att olagligt eller till följd av en olycka raderas, offentliggöras, gå förlorade, förringas eller hamna i händerna på ovidkommande, missbrukas eller på annat vis hanteras i strid med gällande lag.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har högst sannolikhet att vara relevanta för dig, till att registrera dina köp och betalningar samt till att leverera de tjänster som du har efterfrågat, t ex att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Dessutom använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Förvaringsperiod

Uppgifterna förvaras i den period som är tillåten enligt gällande lag, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas karaktär och skälet till att de förvarats. Det är därför inte möjligt att uppge en generell tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidaredistribution av uppgifter

Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment mm. distribueras till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter detta gäller i avsnittet om Kakor ovan. Uppgifterna används till anpassade annonser.

Vi använder oss dessutom av en rad tredje parter till förvaring och hantering av data. Dessa hanterar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för egna syften.

Distribution av personuppgifter som namn och e-postadress mm. sker enbart om du ger samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett fullgott skydd.

Dina rättigheter

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (Dataportering). Om du har några frågor kan du skriva till vår kundtjänst på: [email protected] eller ringa oss på: +46406450424

Rätt till tillgång

Enligt lagen har du rätt att begära information från oss om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte. Vi kommer att svara på dina förfrågningar utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi att meddela dig och förklara varför. Vid en förfrågan kan vi behöva be om uppgifter som bekräftar din identitet för att säkerställa att dina personuppgifter inte delas med obehöriga. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress eller verifierade e-postadress.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.Kontakta oss på: [email protected]. Så kan vi alltid hjälpa dig. 

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under förutsättning att:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns då inte längre någon rättslig grund för behandlingen.

Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Företaget har gjort, och det saknas berättigat intresse för Företaget som väger tyngre än risken för dig som enskild person (du har rätt att ta del av hur avvägningen har gjorts av Företaget).

Personuppgifterna har samlats in eller behandlats på ett olagligt sätt

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Företaget omfattas av

Vi kan inte alltid uppfylla din begäran om radering, till exempel om:

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Begränsning innebär att uppgifterna markeras och framöver endast får användas för specifika syften. Till exempel kan detta vara aktuellt om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse. Då kan användningen av dina personuppgifter begränsas under den tid som korrektheten utreds. Du kommer att informeras när begränsningen upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Enligt lag har du rätt att invända mot viss typ av behandling. 

Berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandlingar som grundar sig på vårt berättigade intresse, om du har skäl som rör din specifika situation. Vi kan fortsätta att behandla uppgifterna, trots att du har invänt, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse. 

Klagomål

Om du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter enligt gällande lagar och regler, vänligen anmäl detta till oss snarast. Du har även rätt att kontakta Datainspektionen om du har klagomål på vår hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter Har du frågor eller vill ge feedback på vår policy och/eller våra integritetsrutiner är du alltid välkommen att kontakta oss.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

Speedline A/S
Sverigesvej 9C
DK-8660 Skanderborg
Telefon: +46-406450424
Epost: [email protected]